Is mijn hond boos of agressief. Wat is het verschil?

 

Ben of voel jij je wel eens agressief? Waarom? Misschien ben je niet agressief maar wel boos en voel jij je onbegrepen en machteloos? Dat is nogal een verschil. Wat is agressie eigenlijk? In mijn beleving wordt het nogal eens verward met woede en je boos voelen. Ben jij gevaarlijk als je boos bent? Of ben je gevaarlijk als je agressief bent? Wat is het verschil?

 

Agressie maakt iets stuk, is gewelddadig. Boos zijn is een emotie die verschillende redenen kent en die absoluut een uitlaatklep nodig heeft om gezond te blijven. Weliswaar op een respectabele en veilige manier, zonder iemand anders schade te berokkenen.  Boosheid ontstaat meestal wanneer iemand bij jou een grens heeft overschreden, er sprake is van onbegrip, gekwetst zijn, een gevoel van verraad. Er is je onrecht aangedaan. Als je boos bent of je boos voelt, ben je niet agressief. Je bent alleen maar boos net zoals je blij of verdrietig kunt zijn. Honden kunnen ook boos zijn en om die reden grommen. Het is geen agressie maar communicatie en een uiting van zijn emotie als irritatie en boosheid. Boos zijn is voor ons mensen een emotie die (nog) niet als vanzelf getolereerd wordt. Verdrietig zijn wordt iets meer getolereerd (als er een goede reden voor is), blij zijn wordt het meest gewaardeerd. Mag de hond daarom niet boos zijn?

 

Wat ik de laatste tijd in mijn praktijk veel zie, is dat mensen schrikken als de hond opeens gromt. Het verbaasd me dat mensen die zoveel van hun hond houden daarvan onder de indruk raken en soms zelfs bang van hun hond worden. Het geeft mij een gevoel van een soort paniek omdat ik bang ben dat de hond de dupe wordt van veroordelen die wij hebben naar zijn gedrag en wat er vervolgens met hem kan gaan gebeuren.

 

Ik weet dat hij het niet kwaad bedoeld en er ALTIJD andere (onderhuidse of omgevingsfactoren) een rol spelen. Er zijn 1001 redenen, misschien nog wel meer, waarom een hond “agressief” kan reageren. Ik schrijf “agressief” tussen haakjes omdat dit een woord is dat wij gegeven hebben aan gedrag.  Ontstaan vanuit ons gevoel wat dit gedrag bij ons oproept. Namelijk: Schrik en angst en onmacht.  Ik vond op internet de volgende definitie van AGRESSIE.

 

ü  Agressie: bedreiging of aantasting met geweld

 

ü  Agressie: Gedrag dat samenhangt met conflicten tussen individuen. Voorbeeld: aanvallen, vluchten, dreigen.
1. Motivatie tot dreigen en aanvallen
2. Dreigen of aanvallen
Het gedrag van roofdieren ten opzichte van prooidieren wordt niet als agressie beschouwd.

 

ü  Agressie: bedreiging of aantasting met geweld

 

Er zijn veel definities over agressie te vinden. Bijna allemaal in combinatie met geweld.

 

 

 

Terug naar de hond

 

 

 

Vertalen wij deze definities onbewust naar de hond? Als hij gromt is hij agressief? Persoonlijk denk ik van wel. Maar is dat zo? Is hij agressief? Gromt hij omdat hij kwaad wil? Klopt dat met de werkelijkheid dat we bang voor hem moeten zijn?

 

Is een hond die gromt, gewelddadig? Is een hond überhaupt gewelddadig? Of is het een projectie van de mens op de hond? Wij leven in een behoorlijke gewelddadige wereld…. Toch? Kunnen wij nog in vrede denken en vertrouwen hebben? Het lijkt steeds moeilijker te worden.

 

De hond is een conflictmijdend dier. Zijn natuur is vredelievend. Alleen maar vredelievend. Hij zoekt GEEN ruzie. NOOIT! Dat past niet bij hem.

 

De hond is een familie- en gezinsdier, net als de wolf. En een gezin bestaat slechts dankzij de harmonie en veiligheid die het biedt. Is er altijd ruzie dan is er geen basisveiligheid en valt het gezin uit elkaar of er is chronische stress. De diersoort en de familie blijven alleen in stand door vrede. En hoe ontstaat vrede? Door een duidelijke vredelievende en eerlijke communicatie met de neuzen dezelfde kant op. De hond is daar het voorbeeld van.

 

De hond is een vredelievend en conflictmijdend dier, maar is geen “watje”

 

Het feit dat de hond een conflictmijdend dier is, wil niet zeggen dat hij een ”watje” is en over zich heen laat lopen. Hij heeft ook zijn grenzen en zijn eigenwaarde. Met grommen communiceert hij zijn grens. Bijvoorbeeld:

 

ü  “ik leg lekker, laat mij liggen en stoor mij niet, jij irriteert mij nu”

 

ü  “ ik heb hier pijn, dus ik wil niet geaaid worden”

 

ü  “ dit is mijn eten, blijf er van af, ik heb honger”

 

ü  “ moet ik alweer iets doen en ik ben al zo moe, laat mij met rust”

 

ü  “ jij wordt boos op mij en ik voel me bedreigd”

 

Tja, wat is agressie? Is dat gewelddadig? Nee, dat is communicatie. Hondencommunicatie. Wij mensen veroorzaken hier een probleem door zijn grens te zien als een uiting van dominantie. Wij gaan de strijd aan, want wij zijn niet van plan zijn grommen te accepteren. En hierdoor ontstaat een probleem. Een machtstrijd, waar je beter uit kunt blijven. Het is onze keuze.

 

 

 

Wat dan?

 

Wat dan? Tja.

 

v Je kunt ervoor kiezen het moment van grommen te zien als een teken dat jij op dat moment een grens bij hem overschrijdt. Kun je naar jezelf kijken wat jij hebt gedaan waarom hij zo reageert? Kun je hem gewoon respecteren voor zijn grens? Kun jij je hand in eigen boezem steken en hem niet veroordelen op zijn natuurlijke gedrag? Kun je hem liefhebben?

 

v Zie het als een alarm signaal mocht het zich vaker voordoen of wanneer jij je er echt niet prettig bij voelt. De hond kan ziek zijn, zich niet lekker voelen, overbelast zijn, kiespijn hebben, gestrest zijn, reageren vanuit triggers uit het verleden. Hij kan zich machteloos voelen en reageren op agressieve energie uit de omgeving.

 

 

 

v Respecteer zijn grens. Neem afstand van je hond (niet in verbinding maar in meters). Ga met de rug naar hem toe zitten en ga geeuwen. Zorg dat je hart open blijft voor hem en je de liefde voor hem voelt stromen. Angst sluit je hart en dat voelt de hond.

 

 

 

v Heb begrip voor hem en lach er om. “Wat gekkie, jij bij mij grommen? Oké, ik laat je met rust. Ik heb je begrepen” dat zeg je in jezelf of hardop. Heb hem lief laat hem gewoon met rust. Observeer en respecteer hem.

 

 

 

v Zoek andere oplossingen.

 

ü Gromt hij bijvoorbeeld omdat hij op je bed ligt en hij het irritant vind als jij beweegt? Dan is hij waarschijnlijk enorm moe en in een diepe slaap. (slapende honden niet wakker maken!) . Geef hem dan een andere ligplaats waar hij ongestoord en heerlijk kan slapen. Dan is het bed even niet de goede oplossing.

 

ü Gromt hij omdat hij niet aangelijnd wilt worden? Kijk dan of hij pijn heeft, misschien hang je teveel over hem heen met aanlijnen of knelt een tuigje of halsband? Misschien is hij moe en voelt hij zich gedwongen om te gaan wandelen voor jou en heeft hij geen zin? Stop dan met aanlijnen en bouw eerst aan vertrouwen. Laat hem onderzoeken op pijn of andere aandoeningen en wandel minder of anders?

 

ü Gromt hij als je hem iets verbiedt? Tja. Dat ligt er heel erg aan hoe jij met hem communiceert. Communiceer je niet, maar verbied t je iets met een dominante houding? Dan zijn er twee reacties mogelijk:

 

1.      Hij spiegelt jou dominantie gebiedende en verbiedende dominante houding. Wat je geeft krijg je terug.

 

2.      Hij wordt onderdanig. Hij geeft zich gewonnen. Hij kiest ervoor om jou boven hem te plaatsen uit overleving en dreiging door jou.

 

3.       

 

v Is de hond onvoorspelbaar grommerig of valt hij onvoorspelbaar uit? Dan is er een grote kans dat hij last heeft van entiteiten. (geestesenergieën die hem plagen) Wij zien ze niet, ze zijn er wel. Ik voel hun aanwezigheid. Honden kunnen dan ook heel angstig zijn. Met mijn energetische behandelingen is dit heel gemakkelijk en efficiënt te achterhalen en op te lossen.

 

       

 

De hond is je vriendje ook op moeilijke momenten!

(anders is het geen vriendschap. Voor je vriendje ben je niet bang toch?)

 

Wil je dat hij iets niet doet? Zeg dat dan vriendelijk tegen hem, met een stop- handgebaar, resoluut en rustig. Bijvoorbeeld:

 

“Lieve schat, stop. Je bent lief maar dit wil ik niet. Hier zoeken we oplossing voor. Kom ik geef je een alternatief, we blijven vriendjes “

 

Dit is een heel andere reactie dan het gebiedende- en afstraffend FOEI, NEE, STOP!

 

Wil je geen ruzie, maak dan zelf ook geen ruzie.

 

 

 

Samenvattend:

 

De hond wil geen ruzie. Hij reageert op onze vooroordelen, angsten en gestrest leven. Een hond bijt pas als hij zich totaal gestrest en machteloos voelt, in het nauw voelt, ziek is of pijn heeft.

 

Dat een hond die bijt dominant  is, is een absolute onwaarheid.  Dominante honden, zelf verzekerde honden gaan conflicten uit de weg. Ze zijn zeker van zichzelf en hebben verbinding met hun ware conflictmijdende natuur.

 

Vechten is energieverspilling…tenzij er sprake is van levensbehoud.

 

 

 

Helena Schmets | Colour of Dogs.

 

Hond en mens verbonden!

 

 

 

Reactie schrijven

Commentaren: 0