Algemene voorwaarden.


zodat iedereen weet waar ie aan toe is. 

 Algemeen:

Ik committeer mij aan geheimhoudingsplicht. Informatie is vertrouwelijk zal nooit met derden gedeeld worden. 

 • Aan de prijzen op de website kunnen geen rechten worden ontleend. 
 •  Boeken en andere bestelde en via ons geleverde producten en voedingssupplementen:  Deze kunnen na ontvangst niet geretourneerd worden. 
 1. Verantwoordelijkheid: De  cursist/klant is altijd zelf verantwoordelijk voor eigen gezondheid en het geluk van zichzelf als ook van het dier en voor de keuzes en  beslissingen die genomen worden. Het al dan niet opvolgen van advies en de interpretatie daarvan blijft eigen verantwoording.  gezondheid  wordt altijd bepaald door leefomstandigheden. Daar heeft alleen de deelnemende klant  invloed op en zeggenschap over.
 2. Ik neem geen verantwoordelijk voor incidenten die zich tijdens een les, van buitenaf,  in het openbaar plotseling kunnen voordoen. 
 3. Als Coach, behandelaar, animal communicator aanvaard ik geen verantwoordelijk voor het al dan niet opvolgen van adviezen en juiste gebruik van de bestelde producten. 


Akkoord


 1. Met het maken van een afspraak is de klant automatisch akkoord met de  algemene voorwaarden en omgangsafspraken. Betaalafspraken: 

 

 • Betaling is  vooraf. Behalve bij spoed.  Een eenmaal gemaakte afspraak  staat vast en is het tijdstip definitief gereserveerd na ontvangst van betaling. Er is geen restitutie van betaling  Er wordt commitment gevraagd. 
 • Annuleren kan tot 48 vooraf. Bij annulering korter dan 48 uur zijn de annuleringskosten: 75%. Bij annulering korter dan 24 uur zijn de annuleringskosten 100%
 • Telefonisch consulten kunnen tot 24 uur vooraf kosteloos geannuleerd worden. Daarna zijn consult kosten verschuldigd. 


 • Coaching:  coaching wordt voor een bepaalde of onbepaalde periode overeengekomen.  Deze kan in overleg. 2 maanden per de 1e van de maand op gezegd en beëindigt worden. Let op: alleen in overleg. 

    

 • Vertrouwen.  Er worden met elkaar afspraken gemaakt over de tijd, de inhoud, de kosten en betaling. Wanneer de klant zich niet aan afspraken wenst te houden of het welzijn van de hond/dier in het geding komt, staat het de hondentherapeut/coach vrij per direct de begeleiding per te beëindigen met inbegrepen van alle tot dan gemaakte kosten en onkosten. 
 • Wanneer de klant eenzijdig, zonder overleg, het coaching/counseling traject afbreekt, of betaling uitblijft, blijft de klant betaling verschuldigd en is er sprake van een vertrouwensbreuk en is er  geen hulpverlening meer mogelijk.  


De hondengedragsdeskundige /coach/ counselor kan eenzijdig de (voortzetting van) het traject en plan annuleren indien: 

 • het vertrouwen  op zo ernstige wijze is verstoord de dat de therapeut  geen werkbare situatie meer aanwezig acht;
 • de therapeut van mening is dat een (voortzetting van de) behandeling van haar redelijkerwijs niet verlangd kan worden omdat er geen redelijke kans meer is op een beoogd en/of gewenst resultaat;
 • de klant zal van een dergelijke beslissing zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld
 • Indien het traject en plan eenzijdig door de klant, zonder overleg, wordt geannuleerd  is deze gehouden alle tot dan toe gemaakte kosten te vergoeden, waaronder inbegrepen maar niet uitsluitend: alle kosten van de voor de behandeling reeds gereserveerde: tijd, ruimtes, apparatuur, zaken en/of door derden reeds gemaakte kosten ten behoeve van de cliënt en/of diercliënt alsmede voor de behandeling reeds speciaal bestelde zaken. 


 Garantie.

 • Er is geen garantie op totale genezing van klachten. Wel mag er altijd een blijvende dan wel kortstondige verbetering van de klacht verwacht worden. Een en ander is afhankelijk van de positieve dan wel negatieve invloed van de omgeving, de leefomgeving  al dan niet goed opvolgen van adviezen.  De klant is hier zelf verantwoordelijk voor. 
 • Gezondheidsconsulten zijn nimmer een vervanging voor de reguliere geneeskunde. Reguliere behandeling mag alleen gestaakt worden in overleg met de behandelende (dieren)arts. Klant dient hier zelf verantwoording voor te nemen. 
 • Helena heeft het recht om het sluiten van een coaching overeenkomst en/of diensten te weigeren en/of slechts onder bepaalde voorwaarden aan te nemen indien deze van mening is dat behandeling  geen, althans onvoldoende kans op succes heeft dan wel indien deze van mening is dat verdere behandeling niet in het belang van de klant (hond, dier, mens) is. 
 • Tarieven kunnen bijgesteld worden. Dit is te vinden op de website. Voor de zekerheid:  Informeer ernaar!      Omgangregels  met honden /dieren 

 • Wij raden het gebruik van anti vlooien pillen ten strengste af. 
 • Prikbanden, wurgbanden (spilkettingen), gentle walkers, halti's, clicker muilkorven  en alle vrijheid ontnemende attributen zijn niet toegestaan en dienen onmiddellijk en zo snel mogelijk te worden afgeschaft en indien nodig  vervangen te worden door hond vriendelijke hondentuigjes en riemen in overleg met de hondentherapeut /coach. 
 • Deze zijn de oorzaak van vele nekwervel problemen, schildklierproblemen en neurologische schade.  Deze zijn , net als stemverheffingen, boosheid op de hond afreageren, uit ethische gronden en visie verboden. Dit kan een reden zijn onze diensten te weigeren of stop te zetten zonder teruggave van lesgeld. Deze tasten de basisveiligheid van de hond aan, zijn traumatisch en daar werken wij niet aan mee.  


  Communicatie en persoonlijke gegevens | consult

 1. Wij hebben geheimhouding en uw informatie wordt vertrouwelijk behandeld.
 2. Het staat u vrij om met een consult zelf uw eigen aantekeningen te maken als u daar baat bij heeft.  Het is niet toegestaan een geluidsopname te maken zonder onze nadrukkelijke toestemming
 3. Wij hechten aan een positieve begripvolle en respectvolle communicatie en wijzen dan ook stemverheffing, boosheid, beledigingen,kleineringen of vijandige communicatie , manipulatie ook per sms of email af. Dit  is een reden om het consult, begeleiding, opleiding, coaching per direct, zonder teruggave van lesgeld te stoppen en de cursist uit ons klantenbestand te verwijderen. 
 4. Bij bedreiging, stalking, geweld tegen de hond of de therapeut/coach, wordt er ten aller tijde aangifte bij de politie gedaan. Kosten zijn voor rekening van de dader. 
 5. Veiligheid , vertrouwen respect naar mens en dier en naar elkaar staat ten alle tijden voorop. Wij hopen dit hiermee te waarborgen en creëren. 


Privacy

 1. Wij bewaren geen aantekeningen, resultaten van de behandelingen. 
 2. Wanneer u een boek of een ander product besteld wordt uw adres na ontvangst van het boek of de bestelling verwijderd.  Boeken kunnen niet worden geretourneerd. 
 3. Wij delen geen foto's van uw hond op internet en met anderen. 
 4. wij respecteren uw privacy en dat van uw hond|dier. Wij vragen u vriendelijk en beleefd, dat ook te doen. 


U wordt uitgenodigd om contact met mij op te nemen bij vragen en/of onduidelijkheden.