PUPPY IK HEB JE LIEF!

VAN PUP TOT PUBER

" Waarom het creëren van  basisveiligheid belangrijker is dan het aanleren van gehoorzaamheid"


VOOR PUPS TOT 11 MAANDEN