Heart to heart Gedrag coaching 

Volg de stem van je hart

Alleen dan zijn we samen gelukkig. 

Coaching met respect voor de dierlijke en liefdevolle conflictmijdende en verbindende familiaire natuur van de hond. 
met Emotional Freedom Technique (tapping)

PUPPY  en PUBER COACHING
PUPPY en PUBER COACHING

Ik leer en geef u handvaten om de pup/puber veilig in zijn leven bij u te laten voelen zodat dit een mooie en onvergetelijke tijd en herinnering is en blijft waar u straks samen met hem/haar als volwassen hond, met liefde en vreugde en trots  op kunt terugkijken en nu van kunt genieten. Met de stem van de hond als leidraad. Zie ook boek PUPPY IK HEB JE LIEF.

Deze coaching gaat niet samen met cursussen elders. Op cursussen moet de pup zich aanpassen, terwijl in deze coaching de pup gewoon zichzelf kan zijn, niets fout kan doen, niets verwacht wordt. Alleen bijgestuurd wordt als het nodig is, de oorzaak gevonden wordt van iets wat stoort, en dat praktisch en energetisch opgelost wordt. Want alles is energie. En daar regaeren pups en jonge honden erorm op. Incl. voeding en gezondheid en gedragsbegeleiding (praktisch, zoals aan de lijn lopen, lichaamstaal en conflictmijdende signalen en stress signalen leren zien en herkennen en toepassen in het dagelijkse leven) SENIOR COACHING 

Senior coaching. Gedrag en gezondheid
Senior coaching. Gedrag en gezondheid

Ik leer u te herkennen en zien wat uw senior hond nodig heeft. De senior hond vraagt om afstemming op zijn mooie leeftijdsfase. Hij heeft nieuwe behoeften, zijn gezondheid en gedrag kan veranderen. En er is veel waar geen zorgen voor nodig zijn, als het bekend is. 

Dit is, zoals ik het ervaren heb, een zeer intense, verbonden, liefdevolle periode. met extra zorg, tijd en aandacht. Met de stem van de hond als leidraad. 


Coaching Herplaatste , adoptiehonden

herplaatste , adoptiehonden
herplaatste , adoptiehonden

Dit is mijn specialiteit en passie. Deze honden verdienen alle geluk van de wereld. En toch gaat het vaak fout. De mening  heerst dat we streng moeten zijn, meteen regels moeten stellen en vooral niet moeten verwennen. Mijn ervaring en werkwijze is het tegenovergestelde. Laat de herplaatste hond eerste eens zijn eigen ik terug vinden. Geef hem tijd en rust om te ervaren dat hij veilig en geliefd is. Want deze basis is hij door de herplaatsing kwijt. 

Vanuit daar ontstaat weer vertrouwen in het leven, in zichzelf en in de nieuwe hondenouder waar hij zich weer aan mag gaan leren toevertrouwen. Met de stem van de hond, als leidraad

Op cursus gaan staat in contrast met de coaching. OP een cursus leert de hond zich aan te passen en dat is nu juist wat hij niet moet leren. Hij moet leren zichzelf te zijn en zich weer geliefd en veilig te voelen in zijn nieuwe thuis en leven