coaching

Is de hond flink uit balans en kan hij meer vaste, stabiele zorg en begeleiding gebruiken? Dan is er de mogelijkheid tot coaching die bestaat uit een x= aantal energy healing consulten over een x aantal maanden met persoonlijke begeleiding wanneer nodig. De begeleiding bestaat eruit dat het proces bewaakt wordt zodat er opbouw en verbetering plaatsvind en terugval voorkomen wordt.

 

Hiervoor komt de hond in aanmerking nadat er minimaal 2 losse energy healing consulten zijn  geweest. Alleen dan is duidelijk of coaching zinvol is. Wat de kosten en de duur zijn van coaching is niet vooraf te zeggen. Dat gaat in overleg. De inhoud en de duur  wordt afgestemd op wat de hond nodig heeft.  Betaling is per maand met een minimum bedrag van 75,- te verdelen over een x- aantal maanden. Maar het bedrag kan ook lager of hoger zijn. Overleg even.

 

Alle Coaching en Energy healing zijn telefonisch en op afstand.      

Nathalie: "De coaching en energy healing is niet in waarde uit te drukken. Ik heb erg veel baat bij de inzichten die ik leer door de coaching en mijn hond heeft heel veel baat, iedere keer weer, van de energy healing. Iedereen moet dit weten! Deze combinatie is perfect! "