Leer je hond zijn emoties kennen!

zo leuk!

Honden kennen angst, verdriet, onmacht, hulpeloosheid, verlatenheid, eenzaamheid, jaloezie, onzekerheid, boosheid en nog veel meer.

Hier heb ik even een korte samenvatting van emoties die de hond kan voelen. Maar het zijn er veel meer.  Ik vertel dit omdat emoties het gedrag en ook de gezondheid bepalen.  Door de hond te helpen emotioneel in balans te komen, ontstaat er moois, geluk en vreugde. Ook hersteld zich dan de heart to heart connectie. 

 

immers waneer er bijvoorbeeld veel verdriet of angst is, sluit het hart. Dan is er geen toegang, Het is te onveilig. 

 

Je hond leren kennen, wat emoties met hem doen, is zo mooi! Hierdoor verdiept de relatie zich en ontstaat gewoon nieuw geluk. 

 

Zie ook de SOUL TO SOUL VERIDIEPINGSCURSUS DIE START OP -03 AUGUSTUS AS. 

Enkele emoties die honden hebben zijn: 

  

- Wantrouwen

-Vertrouwen

- Verdriet

- Vreugde

- Veiligheid

-Onveiligheid

-Kwetsbaarheid

-Onzekerheid

- Angst

- Machteloosheid

-Woede

- koestering

- Blijheid

-Vervulling

-Eenzaamheid

-Zich minderwaardig voelen

- Zich dapper voelen

- werkverslaving..met alles wat erbij hoort

 

 

 

- Irritatie

-Onmacht

-Frustratie

-ROUW

-Angst voor afscheid

-Heimwee 

-Ongeduld

-Angst voor afwijzing

-Angst het niet goed te doen

-Angst niet de moeite waard te zijn

- Zich buitengesloten voelen -isolement

- Geluk

- Verbondenheid

-Liefde

-Saamhorigheid

-Blijheid

-Vervulling

- overspannen zijn