disclaimer

 

Boeken  kunnen niet geretourneerd worden. 

Online cursus , workshops en cursus en opleiding: Bevalt het  niet , wordt het geld niet teruggestort. 

Online cursus en opleiding

 Heeft u vragen kunt u altijd contact opnemen. Ook over de lesinhoud van de cursus 

Aan de lesinhoud van de online cursus, workshops en opleiding kunnen geen rechten worden ontleend. Deze blijven altijd auteursrechtelijke en bezitseigendom van Colour of Dogs en Helena Schmets. Deze mogen niet en nooit op welke manier dan ook, zonder schriftelijke toestemming van Colour of Dogs en Helena Schmets elders gepubliceerd, gekopieerd of op enig andere wijze gepubliceerd worden en ook niet  gebruikt worden voor commerciële doeleinden.  Het lesmateriaal is vertrouwelijk en  authentieke eerste lijns  kennis welke eigendomsrecht Helena Schmets toebehoord en alleen bestemd is voor de oprechte en integere cursist. Dit blijft ook van toepassing  levenslang NADAT de opleiding en cursus hetzij gestopt hetzij volbracht is.

 

Dit is insiders kennis en informatie welke enkel en alleen uitgedragen mag worden aan derden (in eerlijk en goed overleg met Helena Schmets van Colour of Dogs .

 

Helena Schmets is en blijft ten aller tijd rechtmatige eigenaar van alle les inhoudelijk (beeld) materiaal, foto's, sheets en presentaties van boeken en cursussen, opleiding.  Op alles is copyright van toepassing. 

 

Bij overtreding en/of misbruik van het niet respecteren en overschrijden van deze rechten, of het vermoeden ervan,  is Colour of Dogs ten aller tijde het recht voorbehouden betreffende persoon van de opleiding, cursus  en workshop, netwerk zonder teruggave van lesgeld  onmiddellijk zonder enige verplichting tot opgave van reden, uit de opleiding of cursus te ontslaan, te weigeren en ook niet meer te laten deelnemen op straffe van een bedrag van € 50.000,00 per gebeurtenis. 

 

Deelname en ondergaan van energetische behandeling in het belang van de spirituele ontwikkeling en welzijn van de hond en groepsproces maakt uit  van de opleiding en is een verplicht onderdeel. 

 

Alle deelnemers blijven altijd zelf verantwoordelijk voor het maken van eigen keuzes en het welzijn van de hond 

 

 

algemene voorwaarden

het geluk van de hond staat voorop |
 de hond wordt tot niets gedwongen

wij respecteren het recht van vrije keuze van de hond

wij respecteren de hond zijn eigenheid en zijn grenzen

wij erkennen het gegeven dat de hond net als mensen ook behoefte heeft zijn emoties te uiten, te leven en begrepen, gehoord wilt worden. 

de hond beslist over zijn leven

de hond is niet ons bezit.

alleen de hond weet wat goed voor hem is.