HEART TO HEART CONNECTIE ©

De weg naar eenvoudig en puur BLIJVEND geluk

Heart to Heart  is een lifestyle voor mensen en dieren. Mensen die ervoor kiezen om.bewust vanuit liefde met de hond, andere dieren en mensen plus zichzelf om te gaan. 

Het is een manier van leven en samenleven met de hond, waarbij het  WELZIJN, het zelfbeschikkingsrecht van de hond en de allerbeste lichamelijk en emotionele zorg voor de hond en gelijk centraal staan PLUS  er is ook oog, zorg en aandacht voor de onderliggende emotionele behoeften en zorgen van de mens en zijn gezin waar hij mee samenleeft. 

 

Want geluk is iets wat je samen deelt en ervaart