Algemene voorwaarden.

Bij ons is de  hond geen patiënt. Maar een dierbaar wezen en individu dat recht heeft op liefdevolle, oprechte zorg. Bij ons is de hond klant. En klant is koning. 

Website

 • Aan de prijzen en teksten op de website kunnen geen rechten worden ontleend. 

  Boeken en bestellingen

 •  Boeken en bestellingen kunnen na bestelling  niet geretourneerd worden. 

 
Verantwoordelijkheid en garantie. 
U bent altijd zelf verantwoordelijk voor de gezondheid en het welzijn van de hond en de keuzes die u voor hem maakt en het verloop van het proces bij coaching.  De hond is deel van het gezin en omgeving en reageert daar dan ook op.  Daar hebben wij  geen invloed op en zijn we niet verantwoordelijk voor. 

Om die reden kunnen we geen garanties geven alleen met de hond in het moment zelf hem ons allerbeste geven. De rest is aan u.

Klanten: de hond is klant. De klant is koning. Samen zetten we hem/haar in de spotlight en we volgen ,onvoorwaardelijk, zijn goddelijke en liefdevolle stem. Hoe lastig het ook soms kan zijn. Vertrouwen in de hond is gevraagd.


Lessen: 

 • U heeft een geldige aansprakelijkheidsverzekering voor de hond.
 • Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor incidenten die zich tijdens een les, van buitenaf,  in het openbaar plotseling kunnen voordoen.  Het is altijd uw eigen keuze aan een les deel te nemen of niet op de plaats die bekend is. 


 • Bij spoed in de avond en weekend is er een meer  tarief van 75,- 
 • Bij spoed overdag, dezelfde dag: 50,- 
 • Spoedconsulten kunnen niet geannuleerd worden. 
 • Lessen kunnen a contant betaald worden of overgemaakt worden. 
 • Annuleren kan wanneer u uiterlijk 24 uur van te voren ons dat laat weten. We rekenen wel 5,- administratiekosten. Laat u het ons korter dan 24 uur weten dan moeten we helaas het hele consult rekenen. Er kan immer geen andere afspraak meer gepland worden. We hopen op uw begrip.  


Coachingtraject:  voor een bepaalde  periode.  Deze kan niet tussentijds beëindigd worden. We vragen commitment in het belang  van de hond. 
Wilt u toch ermee stoppen. Dan lopen de kosten gewoon door.  Wij gaan uit van goed vertrouwen. 

Coachingtraject tot wederzijdse opzegging. Opzegtermijn is 2 maanden in overleg met het oog op het welzijn van de hond. Want de hond zit in een proces. Het is niet te verantwoorden zomaar op te zeggen en het belang van de hond uit het oog te verliezen om alleen praktische en persoonlijke redenen.
Wilt u toch stoppen tegen ons advies in? Dat respecteren we uiteraard. U blijft de 2 maanden coaching verschuldigd. Ook als u geen gebruik meer maakt van de diensten. Alleen kunnen we daarna niet meer van dienst zijn aangezien we moeten kunnen vertrouwen op een wederzijdse samenwerking in het belang van de hond. Vooral als het moeilijk is! Dat commitment dient de hond zijn welzijn.

Opzegging Coaching door Helena. Helena en Colour of Dogs heeft het recht om de coaching per direct op te zeggen, zonder restitutie van betalingen, wanneer vertrouwen beschadigd wordt doordat het genezingsproces van de hond geblokkeerd wordt om wat voor reden dan ook, afspraken en adviezen niet nagekomen worden, er geen tijd voor de hond is, supplementen niet gegeven worden, liefde ontbreekt of er sprake is van geweld, intimidatie, stalking of geen respectvolle omgang met de hond en/of coach. Vertrouwen is de basis van coaching. De goede intenties van honden en persoonlijke zaken worden niet ter discussie gesteld. Dit wordt ervaren als grensoverschrijdend gedrag en kan reden zijn de begeleiding per direct te stoppen. 


      Honden Omgangsregels

 • Prikbanden, wurgbanden (spilkettingen), gentle walkers, halti's, clicker muilkorven  en alle vrijheid ontnemende attributen zijn bij ons verboden. en moeten vervangen worden door hond vriendelijke hondentuigjes en riemen 
 • Veiligheid , vertrouwen respect voor mens en hond en de natuur staan ten alle tijden voorop.


 • Wij vertrouwen erop dat wanneer iets niet naar uw zin is u dit met ons bespreekbaar maakt. 


 • Wanneer er op welke manier dan ook op enigerwijze sprake is van intimiderend, agressief (verbaal en/of non verbaal gedrag- woorden) 

(ook via email en  social media)  tegen mezelf en /of de honden stopt met onmiddellijke ingang de les en de begeleiding en coaching.  Er zal aangifte bij de politie worden  gedaan. Deze omgangsregel is er om veiligheid rust en vrede te waarborgen voor iedereen.  Agressief gedrag, in welke vorm dan ook,  wordt niet geaccepteerd.

Bij klachten of als u gewoon niet tevreden bent, ondanks dat wij ons best doen, staan we u graag te woord. Er wordt vanuit gegaan dat we het samen goed naar wederzijdse tevredenheid,  kunnen bespreken en oplossen in het belang van het welzijn hond wat bij ons altijd voorop staat! Dit is onze enige reden waar keuzes en beslissingen op gebaseerd worden.