Privacy verklaring


 

Gebruik van Persoonsgegevens
Colour of Dogs verzamelt uw persoonsgegevens, wanneer u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.Dit zijn de persoonsgegevens die wij verwerken:
NAW-gegevens, telefoonnummer en e-mailadres en de naam van uw hond.


Waarom Colour of Dogs persoonsgegevens nodig heeft
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring, tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.


Colour of Dogs verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Contact met u opnemen i.v.m. de behandeling van uw vraag, bestelling of betaling;
- Contact met uw opnemen i.v.m. coaching en/of deelname aan lessen.
- Om op uw verzoek bestellingen te doen bij een extern leverancier en deze bij u af te laten leveren per post.
- Verzenden van onze nieuwsbrief.


Hoe lang Colour of Dogs persoonsgegevens bewaart
Colour of Dogs bewaart uw persoonsgegevens, totdat u aangeeft niet langer gebruik te willen maken van onze diensten of wenst dat wij uw gegevens verwijderen.


Delen van persoonsgegevens met derden

Colour of Dogs deelt uw gegevens niet met derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Voor het versturen van nieuwsbrieven maakt Colour of Dogs  gebruik van Mailchimp, waarmee wij uw naam en e-mailadres delen. Via onze website kunt u zich hiervoor aanmelden. Wanneer u ons op andere wijze uw e-mailadres geeft, ontvangt u een mail waarin wij u expliciet toestemming vragen voor toezending van de nieuwsbrieven. Mocht u geen toestemming verlenen, dan kunt u helaas geen nieuwsbrieven van ons ontvangen. U kunt zich afmelden door te klikken op unsubscribe from this list onderin onze nieuwsbrief of een mail te sturen naar colourofdogs@gmail.com.
Wij zullen dan binnen 4 weken uw gegevens bij Mailchimp verwijderen.


U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Colour of Dogs.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering indienen bij de beheerder, Helena Schmets of een email te sturen naar  colourofdogs@gmail.com


Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik en de mogelijkheden van onze diensten en website. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van de website of wetgeving kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.


Beveiligen
Colour of Dogs neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Helena Schmets of via colourofdogs@gmail.com


Vragen en feedback
We controleren regelmatig of we aan deze privacyverklaring voldoen. Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, kunt u contact met ons opnemen:


Colour of Dogs
tel. 0624109877
Colourofdogs@gmail.com