Welkom bij les 2 . Communicatie

Ieder levend wezen op deze aardbol spreekt zijn eigen taal.  Mensen in woorden, vogels met zang, paarden met geluiden, honden met lichaamstaal en geluid, alle dieren hebben hun eigen taal. Want niets is zo belangrijk in het leven dan begrepen te worden. Alleen dan krijg je het gevoel dat je meetelt en belangrijk bent. Er van je gehouden wordt. Je bent door een goede communicatie een belangrijke schakel in het geheel. Zonder jou wordt er iets gemist.

 

Ieder levend wezen heeft zijn eigen manier om te communiceren. Luister en kijk maar eens naar de ganzen wanneer deze overvliegen. Communicatie verbindt met elkaar.

 

Maar dan moet je elkaar wel begrijpen. Dat is al moeilijk tussen mensen. Woorden krijgen vaak een heel andere betekenis voor de ander dan bedoelt. Het is al helemaal moeilijk als het mens en dier betreft.

 

Begrijp jij wat een vogel zegt? Begrijpt de vogel jou? Nee. waarschijnlijk. Het is een heel ander leven.

Het kan wel. Maar dan moet je er als mens moeite voor doen.
Wij hebben bewust zijn meegekregen. Bewust zijn om keuzes te kunnen maken, om na denken, woorden te verzinnen.... dieren niet.  Dus die kwaliteiten kunnen er gebruiken om een DIERENTAAL  te leren.

"Het doel van ALLE communicatie is elkaar willen begrijpen.

ruzie voorkomen, samenwerken, erbij horen.

Vrede en vrienden zijn.

Verbinden. "

 

alleen dat geeft veiligheid bij elkaar


Ieder diersoort - (de mens is ook een (zoog)dier- spreekt zijn eigen taal. Toch is er veel gemeenschappelijk.

 

  1. We willen ons allemaal veilig voelen. We willen allemaal ruzie en spanning voorkomen!
  2.                      Non verbale communicatie is overkoepelend. De gemeenschappelijke deler.

Non verbale communicatie is spreken via onze lichaamstaal en mimiek. Je zegt dat je iets leuk vind en het straalt er werkelijk vanaf dat je er helemaal niets aan vindt. Je lichaamstaal dekt niet de woorden. Je spreekt uit je hoofd en niet uit je hart.

 

En precies dat voelen honden! Honden zijn heel erg gedreven in het ontmaskeren van onze diepere bedoelingen en van dat wat we niet zeggen (of zelf niet willen weten).

 

Honden lezen onze lichaamstaal en intenties!  Dat maakt het voor de hond vaak SUPER MOEILIJK, omdat de mensen communicatie zo vreselijk ingewikkeld is.  Wat gesproken wordt is vaak niet meer verbonden met de liefde uit het hart.