De clicker

Er wordt niet gecorrigeerd alleen beloond en toch zitten er gevaren aan.

WERKEN MET DE CLICKER PRAKTIJKVOORBEELD

Er komt een hond bij mij die niet weet en durft te gaan speuren. Eigenlijk durft hij zich gewoon niet vrij te bewegen. Hij kijkt vragend voor bevestiging naar zijn vrouwtje. "mag ik die bal pakken?"  Hij wacht op het commando en de click als hij het commando volbracht heeft. Zijn spontaniteit en zijn vertrouwen zijn ver te zoeken. Zijn lichaam staat bol van spanning. Hij vraagt:" krijg ik je toestemming om mijn neus te mogen volgen?" Mag ik? Doe ik het goed?  Deze nerveuze onzekere hond, is zichzelf - al trainende- verloren. Zijn eigenaar ook. . Alle eigen initiatief werd gecorrigeerd (LEES GENEGEERD)  Het jachtgedrag op auto,s werd erger, (er moet een uitlaatklep zijn nietwaar) de eigenaar probeerde de hond steeds meer onder controle te krijgen met commando's. Hetgeen uiteraard voor beiden geen vreugde meer opleverde. De oplossing zat in controle loslaten, de eigenaar meer kennis over zijn hond geven, zelfvertrouwen opbouwen, de hond meer hond en en zichzelf laten zijn en stoppen met gehoorzaamheidstraining.  Elkaar gaan liefhebben.

 

 

 

 

 

WAT IS CLICKERTRAINING?

Met Clickertraining wordt de hond, middels een klein apparaatje met klik klak geluid, getraind bepaald gedrag te laten zien. In de hondentrainingswereld wordt dit als positieve training benoemd, omdat er geen straf aan te pas komt. Er wordt positief  gedrag aangeleerd en ongewenst gedrag wordt genegeerd. Klinkt leuk nietwaar? 

Maar het klopt niet. Voor de mens wel, voor de hond niet.. Voor de hond is het stress. Natuurlijk LIJKT hij blij en is hij uitbundig als hij eindelijk heeft begrepen wat er van hem verwacht wordt. Natuurlijk is bij enthousiast wanneer hij als afsluiting zijn goed verdiende jackpot krijgt. 

 

Maar ondertussen zit de adrenaline tussen zijn oren, is zijn hartslag hoog en weet hij welk kunstje er van hem verwacht wordt.

 

Tegelijk verliest hij verbinding met zijn natuur. Hij weet niet meer hoe zich vanuit de natuur en gewoon vanuit zichzelf moet gedragen. Hij wordt onzeker (zie voorbeeld hiernaast). Het wordt een geconditioneerde hond i.p.v. een spontane ontspannen hond die gewoon mag zijn wie hij is. 

Wanneer de clicker op de juiste manier gebruikt wordt als hulpmiddel voor één bepaald gedrag is er niets mis mee. 
Maar wanneer de clicker HET OPVOEDINGSMIDDEL wordt, waarmee getraind wordt ben je niet op de juiste weg. 

Zelf heb ik in mijn franchise tijd al jarenlang met de Clicker gewerkt.  In het begin leek het leuk. Het was inderdaad fijner dan straffen tot ik mij realiseerde dat ik uren lang theorie les gaf en kennis deelde over het gebruik van de clicker en niet over de hond of over de binding tussen mens en hond. 

Het gedrag van de hond wordt gezien en is het doel. De hond wordt gemist. Ik vertel liever over de hond zelf, zodat er een goede binding uit begrip, liefde kan ontstaan. Met alle ruimte voor de natuurlijke behoeften voor de hond. 

 

En dan hoor ik weer zeggen: Ja het is de hond zijn natuur om te werken en samen te werken. Hihi. Dat klinkt ook weer heel acceptabel. Toch is dit ook weer geen waarheid. Wel mensen waarheid. De hond wil zijn wie hij is. Er is geen wolf die met een clicker rondloopt om zijn familie te dresseren. Er is wel vertrouwen en familie binding en veiligheid. Daar kunnen wij van leren. 

 

De clicker slaat een wig tussen het hart van mens en hond en maakt de hond gestresst omdat hij voortdurend aan het werk is en moet presteren (hoe leuk ook)

 

Door conditionering en controle willen hebben over de  hond en zijn gedrag ontstaan gedrags- en gezondheidsproblemen. En juist die wilden we daarmee voorkomen.....(doet me zeer als ik het schrijf)