STRESS Bij Honden herkennen en goed begeleiden

 

WANNEER EEN HOND ZICH NIET VEILIG KAN VOELEN HEEFT HIJ STRESS

EN ZAL HIJ DAT COMMUNICEREN.

HERKEN JIJ HET?

 

ALS JE STRESS GEDRAG HERKENT KUN JE HEM HELPEN (NIET CORRIGEREN!) 

 

Honden communiceren met hun staart, oren, OGEN! mimiek, alle gedrag. Communicatie van honden is ALTIJD gericht op het en het opzoeken van veiligheid.   Honden weten van nature dat teveel stress ziek maakt. En aangezien honden instinctief willen overleven zoeken ze, indien ze de keuze hebben, geen stress op en kiezen ze altijd voor VEILIGHEID. Waar veiligheid is kan stress zakken. Hij communiceert deze stress met opspringen, uitvallen, krabben, super druk zijn, aan de lijn trekken, blaffen etc.

 

 Waar veiligheid is, kan geen stress bestaan. 

 

ONVeiligheid ontstaat wanneer de hond het gevoel heeft GEEN zeggenschap te hebben over zijn eigen leven. Anderen bepalen. 

 

Heeft de hond de mogelijkheid enigermate zeggenschap over zijn leven te hebben kan hij zich veilig voelen bij zichzelf. 

De veiligheid die dan ontstaat is INWENDIGE VEILIGHEID

 

Die veiligheid is de mooiste die er is en is niet afhankelijk van uiterlijke omstandigheden. 

 

De meeste honden - gelukkig niet alle!- echter is deze interne, innerlijke veiligheid ontnomen doordat de meeste honden niet de kans hebben gekregen enige zelfstandigheid te ontwikkelen. 

 

Uiterlijke, externe veiligheid

Honden zijn altijd AFHANKELIJK van omstandigheden om zich heen. Veilig of niet veilig. Dit is geheel natuurlijk. Echter in de natuur kan de hond zijn feilloze instincten leven die hem veilig houden. Bij de mens heeft hij meestal die vrijheid en ruimte niet. Het helpt de hond wanneer wij hem ruimte geven om, voor zover het kan, zijn instincten te mogen leven.  Stress is goed herkenbaar. Eigenlijk precies hetzelfde als bij mensen. 

 

Allergie - immuunstoornissen - haaruitval (anders dan rui)- oor en oogontstekingen (nieren - lever) maar ook blaffen - trekken aan de lijn, agressie, angst, overeten- hartklachten- hyperactief enz enz

 

Enkele veiligheid zoekende gedragingen. (= hiermee wordt geen angst bevestigd, maar vertrouwen opgebouwd)

Vluchten- in een boog willen lopen - terug naar huis willen- niet verder willen lopen- grommen omdat de hond meer afstand wil of weg wil van iets of iemand, verstarren, verder willen lopen wanneer wij misschien met iemand staan te praten, geborgenheid zoeken - lichamelijke aanraking 

Maar ook subtiel: 
snuffelen - met zijn ogen knipperen - tongelen,  en veel meer.

 

Deze signalen bouwen zich op en soms  naar heel duidelijk aanwezig tot het laatste grommen en uitvallen toe. Zijn laatste redmiddel om noodweer - om zich veilig te stellen.  

Tongelen. Één van de signalen om vrede te bewaren en ruzie en stress af te wenden en te laten zien dat de hond het spannend vindt
Tongelen. Één van de signalen om vrede te bewaren en ruzie en stress af te wenden en te laten zien dat de hond het spannend vindt