PUPPY COACHING

EEN GOEDE START VAN ZIJN LEVEN TUSSEN MENSEN

uhhhh??? Wat een rare wereld die mensen wereld. wordt dat mijn nieuwe thuis?
uhhhh??? Wat een rare wereld die mensen wereld. wordt dat mijn nieuwe thuis?

In deze puppy coaching wordt je door de pup meegenomen in zijn echte wereld. Die heel anders is dan wij denken en geleerd hebben.  

Doel is de pup bij te staan in zijn nieuwe leven tussen mensen en u daarbij zo goed mogelijk te begeleiding te bieden. Het is voor de pup een totaal andere wereld en het is belangrijk zich daarvan bewust te zijn. Alles wat voor ons vanzelfsprekend is, is het voor de pup absoluut niet.  Alles is vreemd en nieuw. Want het leven van de hond . zijn natuur en zijn hondenfamilie is nu eenmaal heel anders dan wij mensen leven. het vergt van de pup enorm veel aanpassing. Onze taak is hem hierbij te helpen, bij te staan, zo noem ik het. Om de pup die basisveiligheid te bieden die hij even kwijt is door alle veranderingen in het voor hem onbekende nieuwe. Gehoorzaamheid is dus  niet het doel - dat volgt vanzelf-  maar de pup die geborgenheid,die verbinding, die veiligheid en houvast geven en bieden die hij zo hard nodig heeft in het begin van zijn leven.