VISIE coaching

Ik behandel niet de klacht, of het gedrag maar de persoon en de hond zelf in zijn totaliteit.

De hond is ALTIJD een spiegel van zijn omgeving EN is altijd onschuldig

Zowel de hond als ik kunnen het probleem en de wisselwerking met de omgeving niet oplossen.

De enige die dat kan doen bent u. En daar help ik u bij door de stem van uw hond te zijn. Het blijft uw verantwoordelijkheid.

Bij mijn coaching is de hond het belangrijkste. Ik ben de stem van de hond en daar luister ik naar. Dat verwacht ik ook van de klant. 

Daarom kom je bij mij. Ik ben er voor de belangen van de hond. Het coachen en behandelen met Colour of Dogs, vraagt inzet en commitment, in het belang van de hond. U krijgt geen kant en klare oplossingen aangereikt immers het gaat om uw connectie met de hond. Het welzijn van de hond staat voorop. Geweld, straf en onderdrukking en strenge gehoorzaamheidstraining zijn uit den boze. Klanten die op deze manier met de hond omgaan worden geweigerd en krijgen geen geld terug.

 

De klant staat open voor spiritualiteit, het hogere doel in het leven en is bereid om naar zichzelf te kijken en eigen verantwoordelijkheid te nemen. 

  

De klant komt bij Colour of Dogs omdat deze zijn hond wil helpen op een liefdevolle respectvolle manier.  Dat hij zich weer goed voelt in zijn leven. De emoties en emotionele verwondingen van de hond wilt helpen helen en daar alles voor wilt doen omdat het er van de hond gehouden wordt.  De klant is onvoorwaardelijk bij de hond betrokken.  De hond zijn geluk is het doel. De klant weet dat hij niet kan verwachten dat het voor hem- snel!) opgelost wordt. Dat kost tijd. Vertrouwen is het allerbelangrijkste gegeven, zodat niet opgegeven wordt wanneer het even zwaar wordt. Juist dan is het essentieel om door te gaan.

  

Als u ervoor kiest om met Colour of Dogs in zee te gaan en alles voor u duidelijk is kunnen we aan de slag .  Wanneer u kiest voor coaching mag u een verklaring ondertekenen waarin een duidelijke intentie, verwachtingen en verantwoordelijkheden benoemd zijn. Zodat er geen misverstanden ontstaan.  We maken we een eerste afspraak voor consult of behandeling. 

 

Er zijn de volgende mogelijkheden met coaching. 

♡ Energy Therapie om de hond te helpen emotioneel in balans te komen.  

♡ Gedragconsult in combinatie met de Heart to Heart online cursus. 

♡ Bezoek aan huis binnen de regio van 50 km. 

♡ Telefonische - en/of e-mail begeleiding. 

♡ Online coaching en cursussen. 

 

Ik werk met trajecten van 3,6 of 9 maanden. Een eenmaal gekozen traject kan NIET tussendoor beëindigd worden. 

 

Een losse behandeling of een los gedragsconsult is in overleg mogelijk. 

      

 

Afspraken dienen vooraf betaald te worden en kunnen tot 48 uur vooraf kosteloos geannuleerd worden. Daarna worden de consultkosten in rekening gebracht. 

 

☎️ Neem contact als er vragen zijn of meer informatie wilt. 06- 24109877 

" Ik zie de hond en mens die hulp zoekt absoluut niet als probleem of "gefaald", maar als een Prachtige Krachtige en Sterke Persoonlijkheid die de moed heeft te kiezen voor de weg terug naar zijn mooie liefdevolle hart."