Wat is trauma?

 

In het algemeen is trauma te definiëren als iedere gebeurtenis die de hond overkomen is en waar hij geen invloed op heeft kunnen uitoefenen. Dus waar voor hem besloten is. De macht om zelf te kunnen kiezen was er niet en vluchten en of verdedigen was niet mogelijk. Dat maakt het leven voor hem/haar onveilig.  De hond kan geen invloed op zijn eigen levenssituatie uitoefenen.

 

De hond ervaart een trauma bij:

 • plotselinge onverwachte correcties. (slipketting) die hij niet ziet aankomen en er als donderslag bij heldere hemel zijn. 
 • Lichamelijke pijn, die veel energie kost. Hoe klein die pijn ook is. (en bij honden vaak niet herkend wordt)
 • een te korte riem waardoor de hond geen kant op kan wanneer hij zich bedreigd voelt. HALTI!
 • bij oudere honden, het lichaam en zijn zintuigen  veranderen. 
 • Emotionele verwaarlozing. Bijvoorbeeld, we zijn te druk met werk, met alles wat moet..oh ja, nog even de hond uitlaten. De hond wordt : De hond genoemd en niet meer bij zijn naam..... 
 • wanneer een hond zich onveilig voelt 
 • wanneer de hond chronisch onder druk staat omdat hij moet presteren (politiehonden)  
 • Buitengesloten voelen en buiten moeten blijven.Niet naar binnen mogen
 • Jeuk.

Meest voorkomende situaties die trauma kunnen veroorzaken.

 • Bezoek dierenarts - operatie!
 • dierenpension
 • niet mee op vakantie mogen (...is er eindelijk tijd mag ik niet mee!) 
 • Operatie
 • Trimster
 • teveel wandelen, te weinig rust
 • teveel alleen moeten blijven
 • alle correcties
 • Nee zeggen als hij niets fout doet in zijn ogen
 • verlaten van moeder en broertjes en zusjes wanneer dat te abrupt gebeurd en de moeder en/of pup nog niet aan een afscheid toe zijn. 
 • herplaatsing - naar andere woonomgeving moeten
 • overlijden hondenvriendje (dier) en/of 'baasje"
 • ruzie tussen baasjes in het gezin
 • geweld en agressie (ook woorden) van mensen
 • euthanasie