Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de kamer van koophandel

 

BOEKEN.

Het is niet mogelijk boeken te retourneren. 

 

Cursussen en annuleren.

Voor cursussen waar u aan meedoet, die u niet afmaakt om welke reden wordt het lesgeld niet gerestitueerd. U heeft een geldige WA verzekering. U bent en blijft zelf verantwoordelijk voor de opvoeding van uw hond en het al dan niet op de juiste manier opvolgen van adviezen. Helena Schmets aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor de opvoeding en het helingsproces van uw hond. Dit is altijd afhankelijk van de omgeving, hoe er met de hond omgegaan wordt, ook door andere mensen. Dat is buiten het bereik van Colour of Dogs en Helena Schmets.

 

 

ANNULEREN VAN CONSULTEN EN BEHANDELINGEN

Annuleren kan schriftelijk tot 48 van te voren. U krijgt van Colour of Dogs een schriftelijke bevestiging. Daarna is dat niet meer mogelijk en brengen we de gereserveerde en voorbereide tijd in rekening. U bent daarbij de kosten voor het consult verschuldigd. Dit telt ook voor spoedconsulten. Deze kennen een toeslag van 20% omdat daar extra tijd voor gemaakt wordt om z.s.m. van dienst te kunnen zijn. Ook als u eenzijdig besluit een behandelingtraject niet af te maken blijft de betalingsplicht staan plus €250,00. Een behandeltraject stoppen dient ALTIJD in wederzijds overleg plaats te vinden om tot de gewenste oplossingen te komen in het belang van de hond. Bij niet tijdig betalen wordt de vordering overgedragen aan Medicas incasso buro omdat dit deze stagnerende energie,  Helena en haar  liefdevolle werk ten nadelen belast. Wees u daar bewust van. 

 

 

Helena Schmets zal nooit meewerken en kan nooit verantwoordelijk gehouden worden voor euthanasie van de hond. Wanneer de eigenaar overweegd en/of twijfeld om de laten euthanaseren kan de hond niet behandeld worden totdat de eigenaar een duidelijke keuze heeft gemaakt om voor een nieuwe kans van de hond met behandelen 100% te kiezen. Dit zal hij ook met dierenarts moeten overleggen. In alle andere gevallen zal Helena Schmets de behandeling weigeren uit te voeren want ze wil niet medeplichtig zijn aan een euthanasie zonder duidelijke redenen.

 

 

ONLINE CURSUS

Eenmaal het persoonlijke wachtwoord ontvangen, kan deze niet meer geannuleerd worden. Deze lesstof kunt u op ieder moment inzien en downloaden. De lesstof, audio, video en tekst, blijft eigendom van Colour of Dogs en Helena Schmets. Het is niet toegestaan deze in welke vorm dan ook te vermenigvuldigen of te publiceren zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Helena Schmets. Het wachtwoord is persoonlijk en mag niet aan derden worden gegeven. Gebeurd dit wel wordt er euro 5.000,00 gevorderd per overtreding.

 

Verantwoordelijkheid:

 

Helena Schmets - Colour of Dogs is niet verantwoordelijk voor uit te blijven  (behandel) resultaten of resultaten die tegenvallen en mogelijke reacties die de hond of mens kan laten zien na een behandeling. De klant is uitvoerig geïnformeerd hierover en er wordt aangeboden om kosteloos terug te komen voor een nieuwe behandeling indien resultaat uitblijft of er verergering is waar men zich zorgen over maakt. Dit is de verantwoordelijk van de klant om hier al dan niet gebruik van te maken. Het is altijd raadzaam om de dierenarts te raadplegen wanneer men het niet vertrouwd. Helena Schmets is energetisch behandelaar en gedragstherapeut en geen dierenarts. Helena Schmets zal daar ook naar verwijzen wanneer dat wenselijk is.

 

Helena Schmets als energetisch behandelaar is niet verantwoordelijk voor uit te blijven resultaten omdat de hond altijd reageert op hoe met hem omgegaan wordt, de energieën en de intenties die  mensen waar hij mee samenleeft voor hem hebben en de zorg die de hond geboden wordt voor zijn totale welzijn. 


 

Helena behandelt, coacht en begeleidt met de informatie die cliënt geeft, mens en hond naar beste kunnen.

 

Klachten: 
Wanneer er klachten zijn meldt u zich  bij ons, wij zoeken dan in  een wederzijds goed en respectvol gesprek altijd naar oplossingen die iedereen dienen.