ALGEMENE VOORWAARDEN:

 

 

U, als eigenaar, blijft ten aller tijde zelf verantwoordelijk voor het al dan niet op de juiste manier opvolgen van het gegeven advies, de juiste riemvoering,  etc. U blijft verantwoordelijk voor de gezondheid van uw hond en/of andere dieren die in uw bezit zijn en voor advisering en raadpleging van de dierenarts.

Helena Schmets en Colour of dogs, nemen hierin geen enkele verantwoordelijkheid. Helena Schmets heeft een ondersteunde en adviserende taak, coaching, klankbord Helena Schmets | Colour of Dogs aanvaardt geen enkele aansprakelijk op welke manier dan ook voor het op de juiste manier thuis en op les op te volgen advies Dat geld ook voor de alternatieve geneeswijzen. 

 

 

U heeft een geldige WA verzekering, voor het geval uw hond schade toebrengt aan het bezit van iemand anders.

 

Annulering:

Na aanmelding en betaling voor cursussen /workshops wordt het bedrag minus 15,00  administratie en inschrijvingskosten geretourneerd.

Mits deze schriftelijk (per email) is gedaan. Wanneer de annulering plaats vind binnen 24 uur voor aanvang van de cursus is het niet meer mogelijk het lesgeld te retourneren. Het staat u vrij in overleg een andere deelnemer laten deelnemen. 

 

Cursus:

U neemt de verantwoordelijk om bij alle lessen op tijd in rust aanwezig te zijn. Wanneer u gestrest bent heeft dat een nadelige invloed op de les en uw hond

Wanneer u door ziekte van de hond een les moet missen, mag deze, alleen in overleg en bij tijdige afmelding (minimaal 24 uur vooraf) worden ingehaald mits u de hond, op voorwaarde dat de hond weer helemaal gezond is verklaard door de dierenarts.

 

Gemiste lessen , ook door vakantie etc. worden niet ingehaald.

 

- Prive consulten: Bij annulering korten dan 24 uur vooraf word de volledige consultprijs in rekening gebracht. Iemand anders had in uw tijd geholpen kunnen worden.  Dit geld niet bij overmacht. Zoals overlijden, ziekte etc. U dient dan een dierenartsenverklaring mee te nemen.

 

- Boeken en dvd: deze kunnen NIET geretourneerd of geruild worden.

 

 Gezondheid:
Uw hond is gezond bij deelname aan de cursus. Hij heeft volgens voorschrift  entingen gehad en u maakt melding (telefonisch of per email) wanneer uw hond hoest, braakt, of diarree, kale plekken op zijn huid heeft, jeuk heeft, pijn heeft. Er is dan vooraf telefonisch overleg of u kunt deelnemen. Er zal u dan een alternatieve geneeskundige behandeling voorgesteld worden om zeker te weten dat uw hond weer gezond wordt en geen andere honden besmet.

 Dit in het belang van de gezondheid van uw hond en andere dieren.

 

Op deze website probeer ik een zo goed mogelijk beeld te schetsen van mijn acitiviteiten. Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend.