algemene voorwaarden

      

 Helena Schmets houdt zich het recht voor uw deelname voor behandeling, consulten, coaching, lessen, opleiding, workshops en seminars zonder teruggave van geld te beeindigen en te annuleren wanneer de behoeften van de hond/dier niet gerespecteerd  worden. U krijgt een tegoedbon van de helft van de openstaande consultkosten/lessen te besteden bij Colour of Dogs voor seminar of workshop of kado te doen aan iemand anders. . 


Boeken  kunnen niet geretourneerd worden. 

Online cursus , workshops en cursus en opleiding: Bevalt het  niet , wordt het geld niet teruggestort. 

Online cursus en opleiding

 Heeft u vragen kunt u altijd contact opnemen. Ook over de lesinhoud van de cursus 

Aan de lesinhoud van de online cursus, workshops en opleiding kunnen geen rechten worden ontleend. Deze blijven altijd auteursrechtelijke en bezitseigendom van Colour of Dogs en Helena Schmets. Deze mogen niet en nooit op welke manier dan ook, zonder schriftelijke toestemming van Colour of Dogs en Helena Schmets elders gepubliceerd, gekopieerd of op enig andere wijze gepubliceerd worden en ook niet  gebruikt worden voor commerciële doeleinden.  Het lesmateriaal is vertrouwelijk en  authentieke eerste lijns  kennis welke eigendomsrecht Helena Schmets toebehoord en alleen bestemd is voor de oprechte en integere cursist. Dit blijft ook van toepassing  levenslang NADAT de opleiding en cursus hetzij vroegtijdig gestopt hetzij volbracht is.

 

Dit is insiders kennis en informatie welke enkel en alleen uitgedragen mag worden aan derden (in eerlijk en goed overleg met Helena Schmets van Colour of Dogs .

 

Helena Schmets is en blijft ten aller tijd rechtmatige eigenaar van alle les inhoudelijk (beeld) materiaal, foto's, sheets en presentaties van boeken en cursussen, opleiding.  Op alles is copyright van toepassing. 

 

Bij overtreding en/of misbruik van het niet respecteren en overschrijden van deze rechten, of het vermoeden ervan,  is Colour of Dogs ten aller tijde het recht voorbehouden betreffende persoon van de opleiding, cursus  en workshop, netwerk zonder teruggave van lesgeld  onmiddellijk zonder enige verplichting tot opgave van reden, uit de opleiding of cursus te ontslaan, te weigeren en ook niet meer te laten deelnemen op straffe van een bedrag van € 50.000,00 per gebeurtenis. 

 

 

Alle deelnemers blijven altijd zelf verantwoordelijk voor het maken van eigen keuzes en het welzijn van de hond het geluk van de hond staat voorop 

 

OMGANGSREGELS:

 

 de hond wordt tot niets gedwongen - geen commando's -  geen slipketting - geen andere attributen

de hond wordt geen lichamelijk en geen emotionele pijn toegebracht

wij respecteren het recht van vrije keuze van de hond

wij respecteren de hond zijn eigenheid en zijn grenzen, net als die van de mens. 

wij erkennen het gegeven dat de hond net als mensen ook behoefte heeft zijn emoties te uiten, te leven en begrepen, gehoord wilt worden. 

de hond beslist over zijn leven

de hond is niet ons bezit.

alleen de hond weet wat goed voor hem is.

we luisteren en eren de hond voor zijn verhaal en wensen.

we zien de hond als een volkomen gelijkwaardig individu. 

het belang van de hond staat altijd voorop.

Met informatie door u verstrekt wordt integer en zeer vertrouwelijk mee omgegaan.

 

 Annuleren is na aanmelding voor opleiding niet mogelijk. het is wel mogelijk een andere deelnemer te laten meedoen of de deelname uit te stellen. Ook is het mogelijk om een andere passende dienst in plaats van de opleiding te volgen tegen hetzelfde geldbedrag. 

 

U bent aangemeld na het insturen van het aanmeldformulier. Dit verplicht tot het voldoen van de betaling. 

 

Annuleren voor afspraken is mogelijk tot 48 uur van te voren. Daarna zijn consult kosten verschuldigd. 

 

Maandelijkse coaching kan niet tussendoor worden opgezegd. 

 

Jaarkaarten voor holistische healing kunnen niet tussentijds worden beëindigd. Niet gebruikte behandelingen worden niet in geld vergoed maar kunnen wel meegenomen worden naar het volgende jaar.